Hantverk som gör skillnad

Alla djur är unika, ingen bog är den andra lik. Det är därför som det fortfarande är människor som utför styckningen. Att bli en bra styckare tar många år och kräver talang. Hos oss arbetar vi efter principen "nose to tail". Det innebär att vi försöker tillvarata så stor del av djuret som möjligt, något som går hand i hand med vår etiska djurfilosofi.

Ett team erfarna, yrkeskunniga styckare sätter ära i det traditionella styckningsarbetet. Det gör att vi fortfarande högaktar stålet och kniven för idag finns ännu inga andra maskiner som överträffar dessa klassiska redskap när det gäller styckning på snyggt och ansvarsfullt sätt.

S_120_51_hantver04

S_120_76_hantver02

Med en hög grad av manuella arbetsmoment kan vi på ett bättre sätt sortera och registrera kvaliteten på styckdetaljerna.