Kött som stärker varumärket

Vi är ett litet kvalitetsslakteri i Östergötland som samarbetar med närbelägna gårdar.
Gemensamt för dessa är ett stort fokus på god djurhälsa vilket innebär stressfri uppfödning, generösa betesmarker samt fri tillgång på naturligt gräsfoder.

Endast de finaste slaktdjuren kommer till Bjursunds Slakteri för att varsamt tas om hand för köttförädling. Allt kött hängmöras och bäckenbenshängning tillämpas som standard för ett mörare kött. Vi är stolta över vårt kunnande och yrkesskicklighet.

Resultatet? Kött från Bjursunds Slakteri smakar helt enkelt bättre!


Med passion för kvalitet

S_120_33_passion

Varje slaktkropp är unik. Det kräver ett tränat öga, en skarp kniv och mångårig erfarenhet för att hantera kött på ett professionellt sätt.