Återtag

Som en del av slakteriets tjänster ingår återtag av slaktdjur. Vi tillhandahåller en helheltstjänst som innefattar hämtning av storboskap, slakt, hängmörning och styckning efter önskemål. Vi hjälper dig att få till rätt styckning för ditt ändamål och ingenting är omöjligt.

S_90_100_atertag01


Vi utför återtagstjänster med en helhetsservice och helt anpassat efter Era önskemål.